Game Nhập Vai Kiếm Thế Mobi 3D Việt Hóa (Android)

Free : Hỗ Trợ Free Full Vip 28 + Free 4.000.000 KNB + nhiều ngoại trang hấp dẫn (Sever rất lâu rồi, ai chơi rồi hay không chơi đừng ném đá ad)

Link APK : Tải

+++ ( Link Google Drive ): Tải

Nhận KNB ( 1 tk tạo được 4 ac, 1 ac được 1.000.000 knb)

$ Link : Tải

(Sever rất lâu rồi, ai chơi rồi hay không chơi đừng ném đá ad)

Trả lời