? ĐĂNG KÝ KÊNH THỨ 2 CỦA HeoVKT : https://bom.to/Zxknv7

Game Kiếm Ma Việt Hóa (Android)

? Hỗ Trợ 50.000.000 đồng + 500.000 Ngọc (2.800.000 KNB khi tham gia và đạt mốc level DS Code quà trong Ghi Chú) + Rớt ngọc khi train quái ở tất cả bản đồ.

═Tải Game ═

?CODE TÂN THỦ : chiengame

➡️Androi : TảiT



➡️Phần mềm Fake IP : Fake IP

?Hướng Dẫn Tải Game https://youtu.be/7WOobU5wKVM



Trả lời