GAME 1274: Nhất Kiếm VTG Open S14 11h – 31/12 (Android,PC) | Train Full KNB – Max Lv 199 – Max Vip 25 – TB CHí Tôn 100 – Tống Kim 1 tỷ KNb – … [HEOVKT]

Game Nhất Kiếm VTG Open S14 11h – 31/12 (Android,PC)

👉 Hỗ Trợ Train Full KNB – Max Lv 199 – Max Vip 25 – TB CHí Tôn 100 – Tống Kim 1 tỷ KNb – …

🛑 Like và Share Video, đừng quên Đăng Ký Kênh

═════════

📌 Nhận Giới Thiệu, Quảng Cáo Giá Học Sinh Sinh Viên

➡️Link Fanpage : https://www.facebook.com/HeoVKTGameFreeAll/
═Tải Game ═
➡️Phần mềm Fake IP : http://heovktgame.club/page-id7/
➡️Hướng Dẫn Tải Game http://heovktgame.club/page-id7/

═════════
►Kỉ Thuật :
► Dung Lượng: 400 mb
►Tình trạng : Việt hóa
═════════

Video Hướng Dẫn

⫷ 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀ – 𝐕𝐓𝐆 ⫸
✅ 𝐎𝐩𝐞𝐧 11𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏
✅ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝐕𝐓𝐆-𝐒𝟏𝟒

📲 Trang Chủ Tải Game: https://by.com.vn/LqOa21
📲 Fanpage NKGH: https://by.com.vn/fzaKul

📲Hướng Dẫn Game : Xem

⫷ 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐨̂̀ – 𝐕𝐓𝐆 ⫸
✅ 𝐎𝐩𝐞𝐧 11𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏
✅ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝐕𝐓𝐆-𝐒𝟏𝟒
✅ 𝐓𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂: 𝟏𝟎𝐤 = 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐱𝐮 => 𝟐𝐦 𝐤𝐧𝐛 + 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐤𝐧𝐛 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐚̣𝐩
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
♂️♂️♂️♂️【𝐓𝐀̂𝐍 𝐓𝐇𝐔̉】♂️♂️♂️♂️
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐓: 23801RdRE2WMrCL
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐊𝐍𝐁: 24701U9BVjsIGui
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐏 𝟏: 24801JHx8vbhppt
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐏 𝟐: 249015BzFT7Zjxa
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐏 𝟑: 25001saKrDJ9Rd2
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟏/𝟏𝟐: 24001HjFCuJGSG2
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟐/𝟏𝟐: 24101M3JRmXEfxi
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟑/𝟏𝟐: 24201ILEyqwHqqs
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟒/𝟏𝟐: 24301muyvaIXKQG
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟓/𝟏𝟐: 24401ThXemCZfmr
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟔/𝟏𝟐: 24501DCVkvYE6Ik
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟕/𝟏𝟐: 24601q3qYmPTFi9
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟖/𝟏𝟐: 25101ZXsDRjLznL
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟏𝟗/𝟏𝟐: 25201QeLBIZ6m2d
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟐𝟎/𝟏𝟐: 25401Sh3DD76v2U
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟐𝟏/𝟏𝟐: 25501uMsb2Vbszx
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟐𝟐/𝟏𝟐: 25601iyrf3Rpp6t
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟐𝟑/𝟏𝟐: 25901KYzikL47HA
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟐5/𝟏𝟐: 26001wrLjtf7RTF
☪ 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝟐6/𝟏𝟐: 26101r23U5dDccn

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆✨✨✨✨✨⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
【 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑 𝟏𝟒 】
⛔ B.1: 𝐒.𝐇.𝐀.𝐑.𝐄 bài viết open vào 3 nhóm game bất kỳ, chế độ công khai ghi câu “” 𝐓𝐀̉𝐈 Đ𝐈 𝐂𝐇𝐎̛̀ 𝐂𝐇𝐈 “”
⛔ B.2: 𝐓.𝐀.𝐆 3-5 người bạn cùng PT chơi cho nhanh lên top
⛔ B.3: Tham gia đầy đủ các bước để nhận code 𝐕.𝐈.𝐏
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆✬✬✬✬✬⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
🎁 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄:
🔸 𝟓 𝐌𝐨́𝐧 𝐂𝐡𝐢́ 𝐓𝐨̂𝐧 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏𝟎𝟎
🔸 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐔̛𝐧𝐠
🔸 𝐗𝐢́𝐜𝐡 𝐔̛𝐧𝐠
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
[ Đặc Biệt ] Boss VVC 20m knb/1c 1h hiện 1 lần 4boss
[ Đặc Biệt ] Boss Bồng Lai 1 Ngày Hiện 1 Lần 6 boss, 200m knb/1boss
[ Đặc Biệt ] Boss Dã Ngoại 10m KNB/1boss, 1 Ngày 4 lần boss, mỗi lần 4con/8 máp
[ Đặc Biệt ] HĐ PK Tống Kim win đc 2 rương, 2 lần 4 rương, mỗi rương 500m KNB
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
📲 Trang Chủ Tải Game: https://by.com.vn/LqOa21
📲 Fanpage NKGH: https://by.com.vn/fzaKul
📲 Group NKGH: https://by.com.vn/faMUUB

Trả lời