Thẻ: naruto h5 heovkt

Game Naruto Việt Open S2 - 11h - 2/11 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free 6.000.000 KNB - Vip 10 - LV 68 - 500.000 KNB/ngày - Free Tướng Cam, Đỏ...
Game QUYỀN VƯƠNG NARUTO Open S3 - 19h - 1/10 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free 1,3 TRiệu KNB + 0.5 Triệu KNB/Ngày + Vip 10 + Tướng Kim + 50.000...
Game Naruto Việt Open S15 - 11h - 18/7 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free 6.000.000 KNB - Vip 10 - LV 68 - 500.000 KNB/ngày - Free Tướng Cam, Đỏ...
Game Naruto Quyền Vương Open S32 - 11h - 16/7 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free Vô Số KNB + 0.5 Triệu KNB/Ngày + Vip 10 + Tướng Kim + 50.000...
Game Naruto Quyền Vương Open S31 - 11h - 10/7 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free Vô Số KNB + 0.5 Triệu KNB/Ngày + Vip 10 + Tướng Kim + 50.000...
Game Naruto Việt Open S11 - 11h - 20/6 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free Max KNB - Free Vip 10 - Free LV 68 - Free 500.000 KNB/ngày - Free...
Game Naruto Quyền Vương Open S28 - 11h - 18/6 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free 1,3 TRiệu KNB + 0.5 Triệu KNB/Ngày + Vip 10 + Tướng Kim + 50.000...
Game Naruto Quyền Vương Open S26 - 11h - 1/6 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free Full KNB + 500000 KNB/Ngày + Vip 10 + Tướng Kim + 50.000 Xu Web...
Game Naruto Việt Open S8 - 11h - 30/5 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free Max KNB - Free Vip 10 - Free LV 68 - Free 500.000 KNB/ngày - Free...
Game Naruto Quyền Vương Open S25 - 11h - 25/5 (IOS,Android,PC) 👉 Hỗ Trợ Free Full KNB + 500000 KNB/Ngày + Vip 10 + Tướng Kim + 50.000 Xu Web...